TOWARY:

  • towary ponadgabarytowe

Osoba do kontaktu:

IZABELA BIELA
Tel: +48 887 125 887
izabela.biela@ecco-rail.eu

Firma

Our company is the largest private rail transport company in Poland.


NIP 625 24 32 759

Sąd Rej. Wschód VIII Wydz. Gosp. KRS 0000378827

Grupa

Należymy do ECCO GROUP i będąc jednością skupiamy się na wspólnym rozwoju handlowym i technologicznym.

Chmurka z tekstem otworzona na markerze.