TOWARY:

  • paliwa
  • komponenty do paliw
  • nawozy
  • kwasy

USŁUGI:

  • obsługa przyzakładowych i portowych bocznic kolejowych.

Osoba do kontaktu:

KRZYSZTOF RYBUS
Tel: +48 887-181-887
krzysztof.rybus@ecco-rail.eu

Firma

Our company is the largest private rail transport company in Poland.


NIP 625 24 32 759

Sąd Rej. Wschód VIII Wydz. Gosp. KRS 0000378827

Grupa

Należymy do ECCO GROUP i będąc jednością skupiamy się na wspólnym rozwoju handlowym i technologicznym.

Chmurka z tekstem otworzona na markerze.