TOWARY:

  • pszenica
  • kukurydza
  • rzepak
  • soja
  • śruty 

PRODUKTY POCHODNE:

  • oleje
  • biokomponenty

USŁUGI:

  • obsługa portowych bocznic kolejowych
  • reaktywacja bocznic kolejowych

Osoba do kontaktu:

IZABELA BIELA
Tel: +48 887 125 887
izabela.biela@ecco-rail.eu

ECCO AGRO zajmuje się transportem oraz obrotem ziarnami i materiałami paszowymi. Dzięki doświadczeniu i nieprzeciętnym rozwiązaniom optymalizującym transport, firma jest w stanie zapewnić idealnie dopasowaną obsługę do każdego klienta, na każdym etapie procesu logistycznego.

ECCO AGRO

Firma

Our company is the largest private rail transport company in Poland.


NIP 625 24 32 759

Sąd Rej. Wschód VIII Wydz. Gosp. KRS 0000378827

Grupa

Należymy do ECCO GROUP i będąc jednością skupiamy się na wspólnym rozwoju handlowym i technologicznym.

Chmurka z tekstem otworzona na markerze.