TOWARY:

  • deski
  • kłody
  • papierówka
  • biomasa

USŁUGI:

  • obsługa przyzakładowych i portowych bocznic kolejowych

Osoba do kontaktu:

IZABELA BIELA
Tel: +48 887 125 887
izabela.biela@ecco-rail.eu
 

ECCO WOOD jest jednym z największych dostawców drewna, biomasy i produktów drzewnych w Europie. Dzięki wizjonerom kierującym całym zespołem i wyznaczającym strategię rozwoju, spółka jest najbardziej innowacyjną firmą w zakresie rozwiązań transportowych w tej branży.

ECCO WOOD

Firma

Our company is the largest private rail transport company in Poland.


NIP 625 24 32 759

Sąd Rej. Wschód VIII Wydz. Gosp. KRS 0000378827

Grupa

Należymy do ECCO GROUP i będąc jednością skupiamy się na wspólnym rozwoju handlowym i technologicznym.

Chmurka z tekstem otworzona na markerze.