KONTAKT

Jesteśmy do Twojej dyspozycji!

CAŁODOBOWA DYSPOZYTURA

Katowice

+48 887 707 887

Małaszewicze

+48 887 737 888

MONIKA ŁUPIŃSKA
Prezes Zarządu
monika.lupinska@ecco-rail.eu
IZABELA BIELA
Członek Zarządu
izabela.biela@ecco-rail.eu
KAMIL DUDA
Dyrektor Odziału - Wrocław
Tel: +48 887 123 887
kamil.duda@ecco-rail.eu
ANDRZEJ GŁOWACKI
Dyrektor Biura Bezpieczeństwa
Tel: +48 887 474 887
andrzej.glowacki@ecco-rail.eu
PAWEŁ WÓJCICKI
Pełnomocnik Zarządu ds.Zintegrowanych Systemów SMS I MMS
Tel: +48 887 592 887
pawel.wojcicki@ecco-rail.eu
IZABELA BIELA
Dyrektor ds. Logistyki i Handlu
Tel: +48 887 125 887
izebela.biela@ecco-rail.eu
TERESA WACEK
Główny Specjalista ds. Kalkulacji
Tel: +48 887 356 888
teresa.wacek@ecco-rail.eu
PRZEMYSŁAW SAJDAK
Dyrektor ds. Drużyn Trakcyjnych i Dyspozytury
Tel: +48 887 316 887
przemyslaw.sajdak@ecco-rail.eu
JERZY KRYCHOWSKI
Kierownik Dyspozytury
Tel: +48 887 184 888
jerzy.krychowski@ecco-rail.eu
BARTOSZ BOGACZ
Kierownik Działu Realizacji Przewozów
Tel: +48 887 433 887
bartosz.bogacz@ecco-rail.eu
PRZEMYSŁAW HRYNKIEWICZ
Dyspozytor ds. Planowania
Tel: +48 887 216 888
przemyslaw.hrynkiewicz@ecco-rail.eu

ŁUKASZ WOŹNY
Dyspozytor ds. Planowania
Tel: +48 887 210 888
lukasz.wozny@ecco-rail.eu
JERZY KRYCHOWSKI
Dyspozytor ds. Planowania
Tel: +48 887 184 888
jerzy.krychowski@ecco-rail.eu
KAMIL SOBCZYK
Dyrektor ds. Przewozów Intermodalnych i Nadzwyczajnych
Tel: +48 887 089 887
kamil.sobczyk@ecco-rail.eu
ŁUKASZ FICHTEL
Kierwnik ds. przewozów Intermodalnych i Nadzwyczajnych
Tel: +48 887 370 887
lukasz.fichtel@ecco-rail.eu
WIESŁAW RUSIN
Dyrektor Techniczny
Tel: +48 887 872 887
wieslaw.rusin@ecco-rail.eu
JAKUB MAKOWIECKI
Kierownik ds. Utrzymania Lokomotyw
Tel: +48 887 129 887
jakub.makowiecki@ecco-rail.eu
WOJCIECH PUTKA
Kierownik ds. Utrzymania Taboru Kolejowego
Tel: +48 887 495 887
wojciech.putka@ecco-rail.eu
KRZYSZTOF SPYCHAŁA
Kierownik Serwisu Taboru Kolejowego
Tel: +48 887 869 887
serwis.zbaszynek@ecco-rail.eu

PAWEŁ FOJT
Specjalista ds. Utrzymania Wagonów
Tel: +48 887 194 888
pawel.fojt@ecco-rail.eu
ANNA BARSZCZEWSKA
Specjalista ds. Utrzymania Taboru Kolejowego
Tel: +48 887 484 887
anna.barszewska@ecco-rail.eu
BARTOSZ KUKUCZKA
Referent ds. Eksploatacji Wagonów
bartosz.kukuczka@ecco-rail.eu
PRZEMYSŁAW SAJDAK
Dyrektor ds. Drużyn Trakcyjnych i Dyspozytury
Tel: +48 887 316 887
przemyslaw.sajdak@ecco-rail.eu
PAWEŁ LEKS
Główny Specjalista ds. Drużyn Trakcyjnych
Tel: +48 887 032 888
pawel.leks@ecco-rail.eu
MAGDALENA PASTUSZKA
Dyrektor Finansowy
Tel: +48 887 727 888
magdalena.pastuszka@ecco-rail.eu
MICHAŁ KRESIMON
Główny księgowy
Tel: +48 601 610 105 | +48 32 360 41 44
zarzad@kresix.com
BEATA OBIEŻYŃSKA
Specjalista ds. rozliczeń finansowych
Tel: +48 887 255 888
beata.obieżyńska@ecco-rail.eu
GRZEGORZ PASIONEK
Dyrektor ds. Kontrolingu
Tel: +48 698 646 092
grzegorz.pasionek@ecco-rail.eu
JACEK KOSZAŁKA
Kierownik ds. Kontrolingu
Tel: +48 887 569 887
jacek.koszałka@ecco-rail.eu
KATARZYNA KRESIMON
Dyrektor ds. Kadr
Tel: +48 791 467 758
katarzyna.kresimon@kresix.com
BARBARA MAJER
Specjalista ds. Kadr
Tel: +48 887 514 887
barbara.majer@ecco-rail.eu

Firma

Our company is the largest private rail transport company in Poland.


NIP 625 24 32 759

Sąd Rej. Wschód VIII Wydz. Gosp. KRS 0000378827

Grupa

Należymy do ECCO GROUP i będąc jednością skupiamy się na wspólnym rozwoju handlowym i technologicznym.

Chmurka z tekstem otworzona na markerze.